Himalayan Singing Bowls
Avalokiteshvara carved bowl
USD 400

Avalokiteshvara carved bowl

Share on